Prawo do odstąpienia od umowy

Formularz odstąpienia od umowy i informacje dotyczące korzystania z tego prawa.


|FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY|
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PW REBUD

ul. Mickiewicza 8,

67-100 Nowa SólJa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Numer Zamówienia: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data zawarcia umowy: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / - data odbioru: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[imię i nazwisko]

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[adres]

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[podpis, tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej]

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
[data]
|POUCZENIE - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY|

A. Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy - od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna
niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
b) w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno - od dnia w którym
weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa
weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę, tj.:
REBUD , ul. Przyszłości 1/23, Nowa Sól 67-100, z siedzibą na ul. Mickiewicza 8, 67-100 Nowa Sól
adres e-mail: f.zebrowski@rebud.pl, nr telefonu: 605054689
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy (zamieszczonego powyżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

B. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150 PLN. Dotyczy to towarów wielkogabarytowych, które ze względu na dużą wagę lub wymiary są transportowane na paletach (np. Baterii MultiRack FH30).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.