Audyt Elektroenergetyczny

Cena dobierana indywidualnie pod klienta.
Prosimy o Kontakt
e-mail: biuro@rebud.pl
tel: +48 68 38 73 862
  • Dodaj recenzję:
  • Dostępność: Jest Jest  (1 szt.)


W przypadku chęci zamówienia usługi prosimy o KONTAKT w celu omówienia szczegółów.
Tel: +48 68 38 73 862
Email: biuro@rebud.pl


Audyt elektroenergetyczny (elektryczny)
 - jest najlepszym sposobem na sprawdzenie wydajności sieci energetycznej, od której zależy wydajność całego zakładu, koszta za opłatę energii elektrycznej i prawdopodobieństwo awarii. 

Wykonywanie rozszerzonej usługi audytowej w zakresie pomiarowej weryfikacji parametrów obciążeniowych odbiorcy energii elektrycznej :

a) Pomiar dobowy rejestratorem energii elektrycznej

  •   wielkości pobieranej mocy maksymalnej,
  •   wielkości współczynnika mocy tgφ (pobór mocy biernej),
  •   poziomu i zmienności napięcia (parametr jakościowy),
  •   poziomu odkształceń napięcia i prądu wyższymi harmonicznymi (straty mocy),
  •   rozkład krzywej dobowej obciążenia,

b) Identyfikacja i pomiar termowizyjny przeciążonych lub wadliwie pracujących elementów instalacji odbiorczej (punktów rozdzielczych, większych urządzeń technologicznych). Ocena stanu urządzeń odbiorczych, wykrycie widocznych wad, błędnych połączeń, terminów przeglądu stacji, stanu wyposażenia BHP itp.

c) Pomiarowa weryfikacja poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy - identyfikacja stanowisk niedoświetlonych., weryfikacja zastosowanego oświetlenia pod kątem sprawności i ekonomiczności w zakresie opłat za energię.

d) Opracowanie raportu technicznego, który będzie zawierać wyniki pomiarowe, uwagi, wskazówki, zalecenia oraz propozycje rozwiązań w zakresie niepożądanych stanów urządzeń odbiorczych oraz ograniczenia kosztów opłat za energię elektryczną.