Czy można zmniejszyć rachunki za dystrybucję energii elektrycznej, wykorzystując kompensację mocy biernej?

28-06-2023

Coraz więcej osób poszukuje sposobów na zmniejszenie kosztów związanych z energią elektryczną, a jednym z nich jest kompensacja mocy biernej. 

Moc bierna to tzw. "stratna" energia, która nie jest wykorzystywana do wykonywania pracy w odbiornikach sieci energetycznej. Jest ona efektem działania odbiorników indukcyjnych (np. silników elektrycznych, transformatorów czy świetlówek), które zużywają energię nie tylko do celów użytecznych (moc czynna), ale także do utrzymania pola magnetycznego (moc bierna). Obecność mocy biernej w sieci powoduje zwiększenie strat energii związanych z jej przesyłem oraz zmniejsza przepustowość energetycznych sieci przesyłowych, co może prowadzić do ich awarii i wyższych kosztów eksploatacji.

Na czym polega kompensacja mocy biernej?

Kompensacja mocy biernej polega na zastosowaniu specjalnych urządzeń, które mają za zadanie zmniejszenie ilości energii biernej w sieci elektrycznej bezpośrednio u źródła jej wytwarzania. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami do tego celu są kompensatory mocy biernej, które w momencie zwiększenia ilości mocy biernej w sieci, emitują do sieci moc bierną o znaku przeciwnym. Dzięki temu energia bierna jest "kompensowana" przez energię czynną, co prowadzi do zmniejszenia prądu w sieci, a tym samym obniżenia strat energii w sieci.

Jak kompensacja mocy biernej wpływa na rachunki za dystrybucję energii?

Wysokie wartości mocy biernej mogą skutkować obciążeniem odbiorców dodatkowymi opłatami (tzw. karami) za przekroczenie norm wynikających z przepisów oraz umowy z dostawcą energii. Kompensacja mocy biernej przyczynia się do zmniejszenia kosztów poprzez obniżenie strat energii oraz obciążenia instalacji elektrycznych.

Podsumowując, kompensacja mocy biernej to skuteczny sposób na zmniejszenie rachunków dystrybucyjnych za energię elektryczną. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych można zredukować moc bierną, zarówno indukcyjną jak i pojemnościową, ograniczyć straty energii i obniżyć koszty eksploatacji instalacji elektrycznych.